F. Viñas, el tenor moianès universal


Francesc Viñas (1863-1933),
el tenor moianès universal

Selecció d’algunes fotografies de les exposicions
 

Sala d’Exposicions del Casal

Sala d’Exposicions del Museu de Moià