Modilianum Núm. 11

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès. 2a època.   Núm. 11, 2n  semestre de 1994, 79 pàg. Moià, Associació Cultural Modilianum

Sumari:

Segon trieni (editorial)
Ma. Carme Bermúdez i Moyano

Influència de les predicacions arnaldines 
Martí de Barcelona

El contracte de construcció d’una campana, per a l’esglèsia parroquial de Santa Maria de Moià, signat pel fonedor Pere Ribot
Josep Galobart i Soler

La proclamació de l’Estatut reial a Moià
Jaume Clarà i Arisa

La riuada de 1833 segons Mn. Isidre Dalmau
Salvador Farràs i Tria

Sobrenoms de cases de Moià (actualment vivents o recordats)
Josep Ruaix i Vinyet

Des del Museu Rafel Casanova
Ma. Carme Bermúdez i Moyano

Llibres