Modilianum Núm. 17

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès. 2a època.   Núm. 17, 2n semestre de 1997, 88 pàg.  Índex 1995-1997. Moià, Associació Cultural Modilianum

Sumari:

Museu-Arxiu de Moià, perspectives de futur (editorial)   Eduard Gómez i Costa

La conquesta i repoblació de Mallorca i el Moianès           Antoni Domingo i Pons, Glòria Druguet i Tantinyà

El retaula major de l’esglèsia de Santa Maria de Moià, obra dels escultors Josep Sunyer i Raurell i Carles Morató, i la seva relació amb el retaule major de Santa Maria d’Igualada                                                                         Josep Galobart i Soler

Documents de 1852 d’interès per la toponímia del Moianès: edició, inventari i comentaris                                Carler Riera i Fonts