Modilianum Núm. 22

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès. 2a època.   Núm. 22, 1r semestre de 2000, 96 pàg.  Moià, Associació Cultural Modilianum

Sumari:

El Moianès al llarg de la història (editorial)                         Jaume Clarà i Arisa

Aportacions significatives del Moianès a la prehistòria de Catalunya: historiografia de les cultures holocèniques                                                                             Ma. Àngels Petit i Mendizàbal

El Moianès i la sots-vegueria de Moià en els segles medievals                                                           Antoni Pladevall i Font

El Moianès entre la crisi i el desenvolupament: segles XVI-XVII                                                                                     Jaume Dantí i Riu

El Moianès en els segles XVIII-XIX: de l’especialització llanera a la decadència per manca d’aigua                          Llorenç Ferrer i Alòs

El segle XX i el Moianès: una síntesi provisional                Santi Ponce i Vivet