Modilianum Núm. 24

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès. 2a època.   Núm. 24, 1r semestre de 2001, 79 pàg. Moià, Associació Cultural Modilianum

Sumari:

Joan Surroca i la prehistòria del Moianès  (editorial)         Ma. Àngels Petit i Mendizàbal

Seqüència sedimentària i paleoambiental de la Cova del Toll (Moià): darreres aportacions                                           Ma. Mercè Bergadà, David Serrat

La Balma del Gai (Moià) : breu aproximació als resultats de les noves excavacions (1994-2000)                               P. García-Argüelles, Jordi Nadal, Alícia Estrada

Àrees de captació de primeres matèries lítiques durant la prehistòria del Moianès: com utilitzaven els nostres avantpassats el territori                                               Xavier Mangano, Jordi Nadal

El Toll: resultats dels treballs de condicionament de l’any 1985                                                                                   Ma. Àngels Petit i Mendizàbal

Nous jaciments de sílex en superfície al Moianès               Jordi Nadal, Alícia Estrada