Modilianum Núm. 29

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès. 2a època.   Núm. 29, 2n semestre de 2003, 96 pàg. Índex: 2001-2003. Moià, Associació Cultural Modilianum

Sumari:

Alta distinció a Mn. Pladevall (editorial)                     Josep Ruaix i Vinyet

Ocupacions protohistòriques a la Balma del Gai: noves troballes                                                                              Jordi Nadal, Alícia Estrada, Pilar García-Argüelles, Ramon Álvarez

El sant sepulcre de l’Esglèsia de Santa Maria de l’Estany                                                                     Josep Galobart i Soler

Els Espinalt: una nissaga d’escultors d’origen olonenc establerts a la Conca de Barcarà                                   Roger Puig i Tàrrech

Josep Soldevila, un comerciant moianès establert a Ripoll                                                                   Carles Riera i Fonts