Modilianum Núm. 41

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès. 2a època.   Núm. 41, 2n. semestre de 2009, 96 pàg. Index 2007-2009. Moià, Associació Cultural Modilianum

Sumari:

Sobre els altres usos dels megàlits (editorial)
Ma. Àngels Petit i Mendizàbal

Velles idees, nous paradagmes: la cova de les Toixoneres i la consolidació d’un nou projecte de recerca al Moianès.
Jordi Rosell, Ruth Blasco, Artur Cebrià, J.I. Morales, A. Rodríguez-Hidalgo

El consum de gasteròpodes terrestres durant les ocupacions epipaleolítiques i paleonutricionals.
Alícia Estrada, Lluís Lloveras, Jordi Nadal, Pilar Garcia-Argüelles, Jofre Costa

Els monuments megalitics com a fites medievals; el cas del Moianès.
Albert Fàbregas

Nota necrològica: Josep Maria Thomas Casajuana.
David Serrat

Crònica:Modilianum, 20 anys d’història, Una midara gràfica: la col·lecció Manel Alsina.
Roser Portet i Elvira Permanyer

Llibres/ Notícies bibliogràfiques