Modilianum Núm. 46

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès. 2a època.   Núm. 46, 1r semestre de 2012, 80 pàg. Moià, Associació Cultural Modilianum

Sumari:

La masia: entre la mitificació i el coneixement. (editorial)
Josep Font Sentias

La transformació del paisatge rural del Moianès.
Joan M. Serra

El miratge dels masos: permanència i canvis de paisatge rural al Moianès (segles XVII-XX).
Llorenç Ferrer i Alòs

La dona rural al Moianès a partir de la memòria oral.
Roser Portet i Capdevila

Taula rodona: La restauració de les masies: cànon i criteris a mans del mercat?.
Jaume Clarà i Arisa

Llibres/ Notícies bibliogràfiques