Modilianum Núm. 47

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès. 2a època.   Núm. 47, 2n semestre de 2012, 96 pàg.  Index de 2010-2012. Moià, Associació Cultural Modilianum

Sumari:

La llengua, un patrimoni en contínua evolució. (editorial)
Albert Arnaus i Picañol

El Moianès en el Diccionari d’Alcover-Molla.
Carles Riera i Fonts

Els germans Vilardell Permanyer, represaliats en el primer franquisme.
Francesc Vilanova

La pell i l’arbre: Marcel·lí Antúnez, 2009 paraules per a una al·legoria de la vida.
Pere Salabert

Un pamflet moianès de 1910.
Jaume Clarà i Arisa

Llibres/ Notícies bibliogràfiques

Index d’autors: 2010-2012

Index onomàstics: 2010-2012