Modilianum Núm. 51

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès. 2a època.   Núm. 51, 2n semestre de 2014, 89 pàg.  Moià, Associació Cultural Modilianum

Sumari:

Vint-i-cinc anys de la segona època. (editorial)
Jaume Clarà i Arisa

La gestió dels recursos animals de baixa aportació càrnica durant les ocupacions epipaleolitíques de la Balma del Gai.
Elisabet Volart i altres

Topònims moianesencs en documents notarials del segle XVIII.
Carles Riera i Fonts

Llums i ombres del navilier i financer moianès Jaume Torrents i Serramalera.
Xavier Juncosa i Gurguí

Moià, escenari bèl·lic de la guerra civil espanyola.
Raúl González Carrasco

Llibres / Notícies bibliogràfiques