Associació Cultural Modilianum

Les publicacions de Modilianum

Les publicacions són el principal mitjà amb que l’Associació Cultural Modilianum es fa present per donar a conèixer la seva activitat.

Modilianum

La revista distribuida preferentment a travès de subscripció

Quaderns de divulgació

Una col·lecció adreçada a gent interesada per a temes concrets

Us en recordeu?

Calendari amb fotografies
històriques

Altres publicacions de caracter puntual en les quals hi han participat o membres de l’Associació o que s’ha col·laborat en la seva edició