Moià-3

 

2009 

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès.
2a època. Núm. 41, 2n. semestre de 2009, 96 pàg. Index 2007-2009. Moià, Associació Cultural Modilianum
 

Modilianum 41

Sobre els altres usos dels megàlits (Editorial).
Ma. Àngels Petit i Mendizàbal

Velles idees, nous paradagmes: la cova de les Toixoneres i la consolidació d’un nou projecte de recerca al Moianès.
Jordi Rosell, Ruth Blasco, Artur Cebrià, J.I. Morales, A. Rodríguez-Hidalgo

El consum de gasteròpodes terrestres durant les ocupacions epipaleolítiques i paleonutricionals.
Alícia Estrada, Lluís Lloveras, Jordi Nadal, Pilar Garcia-Argüelles, Jofre Costa

Els monuments megalitics com a fites medievals: el cas del Moianès. Albert Fàbregas

Nota necrològica: Josep Maria Thomas Casajuana.
David Serrat

Crònica:Modilianum, 20 anys d’història, Una midara gràfica: la col·lecció Manel Alsina.
Roser Portet i Elvira Permanyer

Llibres/ Notícies bibliogràfiques

 

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès.
2a època. Núm. 40, 1r. semestre de 2009, 80 pàg. Moià, Associació Cultural Modilianum
 

Modilianum 40

El patrimoni, tornem-hi! (Editorial)
Jaume Clarà i Arisa

La industria i el comerç del glaç al Moianès: complement econòmic i factor d’ascens social.
Jaume Dantí i Riu

El fred, l’aigua, la pedra, els homes: els pous de glaç al Moianès.
Cinta Cantarell Aixendri

La industria del glaç català i del Moianès dins del marc europeu i mediterrani.
Jaume Perarnau i Llorens

Crònica: Jornada de divulgació dels estudis genealògics.
Ramon Tarter i Fonts

Llibres/ Notícies bibliogràfiques