Moià-3

 

2012 

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès.
2a època.  Núm. 47, 2n semestre de 2012, 96 pàg. Index de 2010-2012.
Associació Cultural Modilianum

 

Modilianum 47

La llengua, un patrimoni en contínua evolució. (Editorial)
Albert Arnaus i Picañol

El Moianès en el Diccionari d’Alcover-Molla.
Carles Riera i Fonts

Els germans Vilardell Permanyer, represaliats en el primer franquisme. Francesc Vilanova

La pell i l’arbre: Marcel·lí Antúnez, 2009 paraules per a una al·legoria de la vida.
Pere Salabert

Un pamflet moianès de 1910.
Jaume Clarà i Arisa

Llibres / Notícies bibliogràfiques

Index d’autors: 2010-2012. Index onomàstics: 2010-2012
 

Modilianum. Revista d’estudis del Moianès.
2a època.  Núm. 46, 1r semestre de 2012, 80 pàg. Moià, Associació Cultural Modilianum
 

Modilianum 46

La masia: entre la mitificació i el coneixement. (Editorial)
Josep Font Sentias

La transformació del paisatge rural del Moianès.
Joan M. Serra

El miratge dels masos: permanència i canvis de paisatge rural al Moianès (segles XVII-XX).
Llorenç Ferrer i Alòs

La dona rural al Moianès a partir de la memòria oral.
Roser Portet i Capdevila

Taula rodona: La restauració de les masies: cànon i criteris a mans del mercat?.
Jaume Clarà i Arisa

Llibres / Noticies bibliogràfiques