Moià-3

Modilianum: revista d’estudis del Moianès

 

És la publicació periòdica en què se centra bona part de l’activitat de l’Assoaciació. D’aparició semestral, ofereix articles sobre aspectes diversos de la comarca del Moianès i dels seus pobles, amb especial interès en els components històrics.

Alguns números es plantegen sobre un tema monogràfic, mentre que d’altres són de contingut miscel·lani. La revista també ofereix la ressenya de llibres, revistes o audiovisuals que es consideren d’interès per a l’àmbit moianesenc. Cada tres anys es publiquen uns Índexs onomàstics i d’autors.

Pautes per a la presentació d’articles a la revista

Index dels articles publicats des de 1989 fins a 2022 ordenats per l’autor
 

 

Modilianum-69
Modilianum-68
Modilianum-67
Modilianum-66

 

Núm. 69

Núm. 68

Núm. 67

Núm. 66

Modilianum-65
Modilianum-64
Modilianum-63
Modilianum-62
Modilianum-61

Núm. 65

Núm. 64

Núm. 63

Núm. 62

Núm. 61

Modilianum-60
Modilianum 59
Modilianum-58
Modilianum-57
Modilianum 56

Núm. 60

Núm. 59

Núm. 58

Núm. 57

Núm. 56

Modilianum 55
Modilianum 54
Modilianum 53
Modilianum 52
Modilianum 51

Núm. 55

Núm. 54

Núm. 53

Núm. 52

Núm. 51

Modilianum 50
Modilianum 49
Modilianum 48
Modilianum 47
Modilianum 46

Núm. 50

Núm. 49

Núm. 48

Núm. 47

Núm. 46

Modilianum 45
Modilianum 44
Modilianum 43
Modilianum 42
Modilianum 41

Núm. 45

Núm. 44

Núm. 43

Núm. 42

Núm. 41

Modilianum 40
Modilianum 39
Modilianum 38
Modilianum 37
Modilianum 41

Núm. 40

Núm. 39

Núm. 38

Núm. 37

Núm. 36

Modilianum 35
Modilianum 34
Modilianum 33
Modilianum 32
Modilianum 31

Núm. 35

Núm. 34

Núm. 33

Núm. 32

Núm. 31

Modilianum 30
Modilianum 29
Modilianum 28
Modilianum 27
Modilianum 26

Núm. 30

Núm. 29

Núm. 28

Núm. 27

Núm. 26

Modilianum 25
Modilianum 24
Modilianum 23
Modilianum 22
Modilianum 21

Núm. 25

Núm. 24

Núm. 23

Núm. 22

Núm. 21

Modilianum 20
Modilianum 19
Modilianum 18
Modilianum 17
Modilianum 16

Núm. 20

Núm. 19

Núm. 18

Núm. 17

Núm. 16

Modilianum 15
Modilianum 14
Modilianum 13
Modilianum 12
Modilianum 11

Núm. 15

Núm. 14

Núm. 13

Núm. 12

Núm. 11

Modilianum 10
Modilianum 08-09
Modilianum 07
Modilianum 06
Modilianum 05

Núm. 10

Núm. 8-9

Núm. 7

Núm. 6

Núm. 5

Modilianum 04

Modilianum 03

Modilianum 02

Modilianum 01

1a època Modilianum

Núm. 4

Núm. 3

Núm. 2

Núm. 1

1a Època