Moià-3

L’Associació Cultural Modilianum amb seu a Moià té la voluntat de fomentar i difondre el coneixement sobre el conjunt de la comarca del Moianès i sobre cadascun dels pobles que en formen part, amb especial incidència en els àmbits de la història i de les ciències socials.

Les seves línies d’actuació se centren en la publicació de la revista Modilianum, d’aparició semestral, en l’edició dels Quaderns de divulgació, així com en l’organització de jornades d’estudi, conferències, exposicions, visites guiades i ualsevol altra activitat que condueixi a l’assoliment dels seus objectius.

BannerMembresCCEPC

Una mica d’història

L’Associació Cultural Modilianum es creà l’any 1989 per a rependre l’edició de la revista Modilianum. Aquesta publicació havia estat fundada l’any 1960 per l’escolapi Llogari Picanyol com a portanveu de l’Oficina Turística Municipal Moyanesa i del Patronato de Estudios Moyaneses.

Vint anys després, en 1989, i coincidint amb els actes que se celebraren amb motiu del 150è aniversari de la Crema de Moià durant la Primera Guerra Carlina, apareix el primer número de la segona època.

Els seus reiniciadors, dirigits aleshores pel també escolapi Rossend Casallarch, procedien fonamentalment del camp de la història.

Actualment l’Associació està dirigida per l’historiador i bibliotecari Jaume Clarà i Arisa

Consell de Redacció:

Albert Arnaus i Picañol
M. Carme Bermúdez i Moyano
Jaume Clarà i Arisa
Jordi Cortès i Rodríguez
Josep Font i Sentias
Josep Galobart i Soler
Eduard Gómez i Costa
Jaume Perarnau i Llorens
Elvira Permanyer i Sert
M. Àngels Petit i Mendizàbal
Roser Portet i Capdevila
Carles Riera i Fonts
Elisa Roca i Iglésias
Josep Ruaix i Vinyet
Roser Serra i Coma
Ramon Tarter i Fonts
Lluis Viladrich i Homs

Campanar de Moià
Rafelet
Armats de Moià
El Pollo
PEIN
dolmen-01