Moią-3

 

2022 

Modilianum. Revista d’estudis del Moiančs.
2a čpoca. Nśm. 66, 1r semestre de 2022, 96 pąg. Moią, Associació Cultural Modilianum.
 

Modilianum-66

Modilianum i Escola Pia. (Editorial)
Jaume Clarą i Arisa

Mossčn Jaume Boixó, fundador de l’Escola Pia de Moią
Joan Florensa i Parés

La construcció de la carretera al pas per l’altiplą del Moiančs (1850-1854)
Miquel de la Bufa